Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 106


Scales

Quadrant Text
A3, B3  SCALA MILLIARIUVM AVSTRIACORVM.|12345678910

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
D1  Maispirpaim

Placenames

Quadrant Text
D1, C1  Abstetten
B2  Achatzberg
B2, A2  Achleyten
A2  Adintz
B2  Admint
C2  Afflentz
B1  Aich
D1  Aichbrun
D2  Aichperg
A1  Aigelberg
D2  Aitzesd
B1  Alandt
E3  Alheiligen
A2  Almek
C2, C1  Alprechtperg
D1  Als
D2  Altembach
B1  Alten Weitra
C1  Altenburg
E1  Altenburg
E2  altenburg
B2, B3  Altenmarck
D2  Altenmarck
C3, D3  Altenmarckh
E2  altguns
C1  Altkadan
B2  Altmarckt
B3, C3  Amod
C1  Amod
A1  Amperg
E1  Amperg
B2  Amstein
D3  Anger
E3  Ankenstein
B2  Anseln
D2  Antzes:|pach
E2  Apnstein
E2  Apotlan
B1  Arbaspach
C2  Arberg
B1  Arbing
D3  Arnfels
D2  Arnstein
B2  Aspach
C1  Aspach
D2  Aspang
C2, D2  Asperhouen
D1  Aspran
D1  Aspran
A1, A2  Atemheim
D1, D2  Athau
D1  Aurstal
A2  Austersheim
A2  Aßach
E2  Aßamfalbach
D2  Badn
D3  Baiersdorff
D2  Behamkirch
E1  Beilstain
D3  Bekha
D3  Bela
D2  Beles|dorff
B3  Bels
B3  Berchn
B1  Berchtholtz
E3  Berchtilstein
D1  Bergan
E3  Bernaw
D1, C1  Berndorf
C2, C3  Berneck
D1, C1  Bernhoffen
C1  Bernik
D2, E2  Bernstain
A3, A2  Bertholtzgadn
E2, D2  Betsch
E1  Biberspurg
A3  Biberstain
D3, D2  Binchafeld
D3  Bischofsd
A3  Bißschoffdorff
C2  Blanken:|stein
E1  Blasnstain
D2  Blesting
E3, E2  Bodnitz
B2, A2  Boißer
E3  Bonitza
E1  Bosing
C1  Braitweld
D3  Brasail
B1  Bre:|garten
E1  Brellnkirchen
E1  Bresburg
D2  Brimau
D1, E1  Bruck
D2  Buchberg
E3  Bulach
B1, B2  Bulgern
C1  Bulka
D2  Bulkersd
E1  Bumbritz
C3  Buotperg
D3  Burgan
D3  Burgstal
C1  Burgstlieuen
D2  Burntla
D2  Buttenberg
D1  Cagran
E2  Calertal
B3  Calsperg
C2  Camer
C2  Camer:|berg
D1  Camersdorf
B1, C1  Carlstein
C1, C2  Carlstetten
A3  Castein
D2  Castn
D1, D2  Caterholtz
D1  Celabing
A3  Cell
E1  Cherlberg
E1  Chetsche
D2  Chranichberg
D2  Cillendorf
D1, E1  Cisterdorff
B2  Clachn
B1  Clam
C3, C2  Cobentz
E2  Colmhof
B2  Cremeseck
D2  Creuspach
E2  Creutz
E1  Creßnbrun
C1  Cronesch
A2  Crotnau
D1, E1  Crut
E2  Czagesdorff
E2  Czagesdorff
E2  Czak
C1  Cznaym
C1  Czuen
D2  Dagerstain
A2, B2  Dalhaim
D2  Damasperg
B3, A3  Damesber
E2  Daten
A3  Datznbach
D1  Debling
C1  Dellersheim
E1  Derding
E2  Derming
B2  Dernberg
C1  Dietmansdorf
B1  Dietmars
B1  Dimpach
D3, E3  Dobernd
C3  Dobla
C1, B1  Dobra
D1, E1  Dobrdorf
A2  Dolet
A1  Domborg
B2  Donspach
B1  Dorfstettê
D1  Dornbach
A2  Doxberg
C2  Drafeia
C2  Dragbrug
C3  Dragburg
B1  Dragein
D2  Draskirchen
A2  Dratnek
B2, A2  Draun
A2  Draun:|kirchen
C1  Drebnse
B2  Drehorn
E1  Dresen
D1  Dresnh
D2  Dribswinckl
D2  DriebsWinckel
B3, C3  Drixen
C1  Drosndorff
C1  Drêdorff
B3, C3  Duffenpach
E2  Dunsi:|kirchen
C1  Durnpach
D1  Durr
A2  Ebensee
E2  Eberaw
E1  Eberdorff
E2  Ebers:|dorff.
B2  Ebersberg
D1  Ebersdorf
D1  Ebersdorff
B1, C1  Ebersdorff.
B3  Eberstat
D2, E2  Ebndorff
D1, E1  Ebntal
E1  Eckartsaw
B2  Edi
D2  Edlitz
E2  Edêburg
A2  Efferding
C1  Egenburg
C1  Eglse
D1  Eibesbrun
D3  Eibesburg
D1  Eibstal
D1  Eijpeltaw
D2  Einerberg
E2  eisenberg
E2  Eisenstat
B1  Eisgar
E3, E2  Eisnburg
D1  Ekndorf
D2  Ekndorff
C3  Eldschrot
C1, C2  Emersdorf
E1, D1  Engelsd
B1  Englstain
A2  Engperg
B2  Ens
B2  Enspruck
D2  Enterßfeldt
D1  Entzesd
D2  Entzesd
D1  Enzedorff
D1  Enzesd
D1  Enzesdorff
E2  Ephing
D1  Erdburg
D1  Erdperg
B2  Erlach
B2  Erlachpach
C2  Ernan
D1  Ernsbrun
B2  Ernshouen
A1  Eschlberg
B2  Esling
E3  Ettersd
A2  Falken|stain
C1  Feling
A1  Feln
D1  Feln
B2  Ferentzbach
E3, D3  Fering
B2  Feureck
B2  Feureck
E1  Framdorff
C1, D1  Frandorf
C3  Frandorff
C1  Frantshusen
B3  Fraûburg
A2  Freiling
B1  Freystat
D3  Friburg
E3  Fridan
C2  Frideck
C1  Fronhoffen
D2  Fronsperg
C3  Frunleitn
C1  Fuesbrû
E3, D3  Furstenfeldt
C1  Gaitzend
C2  Gaißeren
D1, E1  Galen:|brun
A2  Galhaim
E1  Galitz
E1, E2  Gallen
B2  Gallenstein
A2, A3  Galling
D2  Gamfarn
B2  Gaming
A2  Garnet
B2  Garstn
B1  Gebotzburg
A2  Geilspach
B2  Geisling
A3  Gemindt
D1  Gengd
B2  Gensarn
E2  Gensdorff
C1  Geras
D1  Geresdorff
B1  Germs
C1  Geroltzing
D2  Gersd
B2  Geschwend
D3  Gesting
D1  Ginsnd
E2  girmendt
D3  Gleichnberg
B2  Gleinek
B2  Gleis
D3  Gleisdorff
D1  Glinsend
E2  Glokahaus
D2  Gloknitz
B1  Glotknitz
B1  Gmindt
A2  Gmunden
E1, E2  Goetzêdorff
C3  Goldstat
E1  Gols
C2  Goss
B1  Gotfug
E1  Gottendorff
C1  Gotwich
C1  Gotzêdorff
E2  Goys
B3  Gradnitz
C3  Gradwein
E2  Graffn:|dorff
A1  Gram|stein
C1  Gras
D1  Grasensultz
D3  Gratz
C1  Grauen:|werd
C1  Grauenek
B2  Gregendorff
D1  Greifenstein
C3, D3  Greifneck
B1, B2  Greim
D1  Greitzn:|stain
C1  Grellenstain
A2  Grießkirch
D2  Grillenberg
E2  Grim
B1  Grimberg
D1  Grinzing
B2  Grobening
A3, B3  Grodnekh
D1  Grosmugel
C2  Grosn
C1  Groß
E2  Großêdorff
C2  Grun:|buhel
B3  Grunitz
B1  Grunpach
C1  Gruob
C2  Gruob
C3  Gruod
C1, C2  Guldek
D2  Gumplsdorff
D1  Gumpndorff
D2  Gunderdorf
C1, D1  Gundersdorf
E2  Guns
D3, E3  Gutenhag
D3  Gutnberg
C1  Gutnbr
D2  Guttnstein
A2  Gwaltkirch
D1  Gõbitz
A2  Gûdorff
D2  Hadrsdorff
B2  Hadrshoff
D1  HagnbrûP Stamesd
D2  Hailigcreutz
A1  Haimpach
D1, D2  Hak:|ing
B3  Halbeck
E1, E2  Halbenthurn
B2  Hall
A2  Hallel
B2  Halstat
E1  Hamburg
C3  Hampurg
B1  Handreich|stain
D1  Hangtorf
C1  Hanrich
D1  Hanskirchê
D1  Hargêsee
E2  Harkha
B3  Harnberg
D1  Harraz
E2  Harrizon
A2  Harthaim
E2  Hasbndorff
A1  Hasla
E1  Haszlaw
A2  Hatting
B2  Hauseck
D3  Hausenstein
A2  Hauskirch
B1  Hauß
B2  Hauß
C2  Haydnolstain
E1  Hedomin
D3  Heilich
D1  Heilig
C2  Heimfeldt
B1, A1  Helmasedt
D3  Herberstain
D3  Hermasdorff
D1  Hermbsdorff
B1  Hermenschlag
D3  Hernhausen
D3, D2  Hertperg
D1  Hertzigpirpaim
C1  Herzog|burg
D1  Him:|pach
D1  Hiples
B1  Hirspach
C2  Hochbielach
B1  Hochmaw
B1, C1  Hodmanschlach
B2  Hofkirch
A2  Hofkirchê.
E1, D1  Hoflin
E2  Hoflin
C2  Hohenberg
E3  Hohenbrugk
C2  Hoheneck
A1  Hohenkirch
A2  Hohenperg
E1  Hohnaich
A1  Holenburg
C1  Holenburg
D1  Holenprun
E1  Holern
E1  Holitz
C1, D1  Holnbrû
C1  Holnstein
B2  Homer
C1  Horn
A2  Hoskirchen
B3  Hundsmarck
E1  Huntzhaim
D1, D2  Huozing
C2  Hurben
D1  Huteldorff
B3  Hutenberg
A2  Iadorff
C3  Iblspach
C1  Idolsperg
E2  Ikatz
E2  Ikherbar
E2  Ilmitz
C2  Innerperg
D2  Inzesdorff
D2  Iohanstain
B2  Ips
A2  Irnharding
A2  Ischel
A2  Ischi
C1  Iuiching
E1  Jaren:|dorff
B3, C3  Judenburg
C1  Kaia
E2  Kalchgrub
D1  Kaln:|berg
E1, E2  Kaltenstein
C2  Kapffenberg
D2  Katzeldorf
E2  Katzen
D1  Kautbru
B1  Keffer:|marckt
B2, A2  Kemten
C3  Kesligk
B1  Keya
C2  Keysersperg
E2, D2  Kieding
D3  Kirchb
B1  Kirchberg
D2  Kirchberg
C2  Kirchperg
D2  Kirchst
C2  Kirnburg
D2  Kirschlag
B1, C1  Kiteling
D3, E3  Kitzlarn
D2  Klam
B2  Klauß
E3  Klegth
B1  Kling:|berg
E2  Klingenbach
B2  Klingêbrun
C3  Knitfeld
C1  Knoffrn
D2  Knunpach
D2  Kolchdorff
C3  Kolnitz
D1  Konigbrun
E2  Kopelsdorff
D1  Kornaprun
D3  Kornburg
C3  Kotlstain
C1  Krembs
C2  Kreusbach
B1  Kreutzen
C2, D2  Kriegla
D1  Krouperg
C1  Krumaw
A2  Kuchl
D1  Kuckhing
C1  Kuenring
C2  Kulb
D2  Kumberg
E1, D1`  Kumersd
E2  Kumersdorff
C1  Kunigbrun
C1  Kunigstein
B1  Kunigwisen
D1  Laa
D1  Laa
A1, B1  Lafflen
C3  Laitsch
A2  Lampach
D1  Land
E2  Landsee
C2  Landshach
C3  Landsperg
C1  Lange
D2, C2  Langen
C1  Langenpach
C1  Langnaw
C3  Lantabitz
D1  Lantz:|dorff
D2  Lantzkirch
B1  Lasperg
D3  Lattscha
B3, C3  Lauamindt
A2  Lauff
A1  Laugsag
D2  Laxenburg
D2  Lechsdorff
D3  Leibnitz
E1  Leichtsd
C1  Leineck
D2  Lembach
D2  Lembach
E1  Lenbersdorff
D1  Lences:|dorf
C1  Lengenfeldt
C1  Lengenfeldt
B3, C3  Leonard
D1  Leopls dorff
E3  Letany
C1  Leub
C2  Leuben
D2  Leubern:|dorff
C3  Lichtenek
C1  Lichtenfels
C3  Lichtenstain
A1  Lichtnaw
A2  Lichtnek
C1  Liebnperg
B1  Liebnsteî
D2  Liechtenwerd
C1  Liechtnau
C2  Liechtneck
D2  Liechtneck
B2, C2  Lietzen
A2  Liffring
D2  Lileenfeldt
D3  Limber
E3  Limpach
C1  Limperg
B2, A2  Lintz
C3, C2  Lobming (B3)
B2  Losen
B2  Losnstein
E3  Luberg
C1  Ludweds
A3  Lueg
E1  Lumpenburg
E3  Lutenburg
B3  Lutmig
B1  Lutschaw
D2, E2  Maernsdorff
C1  Maijrs
D3  Mairhofen
D1  Maisbrun
D1  Maiterbach
C2  Man:|dorff
D1  Mandorf
E2  Manersdorff
D3, E3  Manspurg
C1, C2  Mansrdorff
D1  Manswerdt
C3  Mant
E1  Marckhet
A2, B2  Mardrek
E2  Maresd
D3  Margburg
C1, D1  Markersd
C3  Marnburg
C1  Marpach
C2  Marpach
B2, B1  Marthau:|sen
D2  Martnstain
E2  Martz
D1  Maten
E2  Matersd
D1  Maulberg
C2  Maur
D2, D1  Maur
B3  Mautrdorff
A2  Meckêhof
D1  Medling
D2  Medling
C1  Meij:|sam
C1  Meijßing
C2  Meisnburg
E1  Meitznd
C1  Meißling
C2  Melck
E2  Merbisch
D2  Mercklstein
D1  Mergrsdorf
D3  Mernberg
E2  Mert
D2  Mertzuoschlag
B2  Mesgang
E2  Mestry
B3  Metintz
C2  Metzel:|dorff
A1  Metzeld
A2  Michl:|pach
D3  Michlsdorff
C1  Mijmpach
B1  Milan
A1  Mildorff
E2  Milich:|dorff
B1  Minaw
D2  Minkn|dorff
B1  Minspach
B2, B1  Mirkirche
A2  Mistelbach
D1  Mistlbach
B2  Mitterdorff
E1  Modr
C3  Moir
C1  Mollnburg
B1  Mordring
D2, C2  MorenCal
E1, D2  Mosbrû (D1)
E2  Moschndorff
B2  Moshaim
A1  Muchel
C1  Mulbach
B3  Muraw
E3, D3  Mureck
C1  Mursteten
C3  Muschnitz
D1  Nappend
B2, B1  Narn
E2  Necknd
E3  Nedeltz
E3  Negaa
D2  Neidek
B3  Neidnstain
D3  Neidow
D3  Neidperg
A2  Neitharding
C1, C2  Neitpachlarn
B1  Neu:|kirch
D1  Neu:|lichnw
D1  Neuburg
B1, C1  Neudorff
D1  Neudorff
D2  Neudorff
A1, A2  Neuhaus
B2  Neuhaus
D3, D2  Neuhaus
D2  Neuheusl
C1  Neukadan
A2  Neukirch
B2  Neukirch
D2  Neukirch
B2  Neumarck
B3  Neumarck
B2, A2  Neupan
C1  Neupela
D2  Neuperg
C3  Neurod
E2, D2  Neusidel
D1, E1  Neusidl
E2  Neusidl
D2  Neustat
E3  Neustift
D1  Niderlies
C1  Nidermuntz
C1  Nidernreis
D1, E1  Nidersultz
A2  Nidralbn
D1, E1  Niklasburg
B1  Nochling
D1  Nusdorf
B3  Ober Weltz
B1  Oberberg
D1  Oberlies
A1  Obermlse
D1, C1  Obernberg
B3  Oberndorf
D1  Obernsultz
E1  Oberweidn
A2  Oberweiß
B3  Offenburg
E3  Olnitz
E3  Onßing
D1  Orêgang
C2  Osterberg
B3  Osterbitz
D1  Otakrin
E2  Otha
B1  Ottenschag
C2  Oxenburg
C1  Oxend
B1, B2  P Frein:|stain
D1  P Komeburg
E2  P Platzdrû
E2  P Spiles
B1  Paber
C3  Pach
E2  Pamackn
E2  Pamper:|dorf
C1  Panser
E2  Paterndorff
B1  Paugarten
D1, D2  Paum:|gart
E2  Paumgarten
C2  Pechlarn
D2  Pechles
B1, C1  Pechstal
B2, C2  Pentzen:|kirchen
D1, D2  Pentzing
D1  Pentzndal
A2  Peorpach
B1  Perg
B2  Pernstain
E3, D3  Petersdorff
E1  Petronel
D1  Petsd
E3  Pettan
D1  Petzeld
D2  Pfafstetten
D2  Pfarchten:|stein
C2  Pffolsaw
C3, D3  Phanberg
D2  Phara
A1  Piberstain
D1  Pilars
D1  Piledorf
B1  Pirbach
D1  Pirbakh
A1  Pirchstain
D1  Pirchward
D3, D2  Pirck:feldt
B3  Plabnekh
C3  Plankenwerd
C1  Plecknleg
C1  Plecknlerg
B3  Pleiburg
B2  Plintmarck
C2  Plintnmarck
D1  Plobstadn
B1, C1  Plumars
C2  Poenbrun
D1  Pokflues
E2  Potendorff
D2  Potenstain
D2  Potildorff
E2, D2  Poßidorf
E1  Praitenbrun
C3  Praitnek
B1  Pran:|deck
D2  Prandt
C3  Prank
E1  Preitnfeldt
B2  Prieseck
B2  Prig
B2  Prin
D1, E1  Probsd.
E2, D2  Prodersdorff
B2  Pruchward
D2  Pruckers|dorff
C1  Prun
D2  Prun
D2  Prun
A2  Prunhaim
D1, E1  Prunsdorff
B1  Prãdeck
E2  Purbach
C1, B1  Purck
E2  Purck
C2  Purck an der|Muer
C2, B2  Purckstal
D1  Pursend
E2  Rab
E1  Rabenspurg
E2  Rabnitz
C1  Rabs
C2  Rabstain
B2  Rachstatt
C3, D3  Rain
B2  Raining
E3  Rakerspurg
E3  Rakhm
E1  Rakn:|dorff
B3  Raming
B3  Ranten
B1  Rapoltenstain
D2  Rapotn
C1  Raspach
B3  Raspendfeld
C1  Rastenberg
C1, B1  Rastenfeldt
D1  Rateld
B3  Ratzberg
E1  Ratzendorff
D2  Rauhneck
D2  Rechnitz
E2  Rechnitz
E2  Redlenschlag
A2  Regern
B1, A1  Reichaw
B1, A1  Reichaw
B1  Reichenpach
D2  Reichnau
C3  Reichnfels
D1, C1  Reid
B1  Reidl
E3  Reidling
E2  Reifenberg
B3  Reiffenstain
C2  Reiffling
D2, C2  Reipot:|nach
A2  Reit
D3, E3  Rekasburg
B3  Remet
C1  Rempach
B1  Remwaldt
A3  Renweg
A2  Repach
C1  Respitz
D1  Retz
C1, C2  Retzberg
D1  Retzl:|dorff
B1, A1  Ried
B1, A1  Riedeck
C2  Rinsperg
E1  Roan
B3  Romerstain
C1  Ror
A1  Rorbach
C1  Rorbach
D1  Rorbach
B2  Rorwach
C1  Rosaß
D2  Rotengrub
C2, B2  Rotenma
B2, C2  Rothenmans:|thurn
E2, D2  Rothnthurn
C1  Rottaus
C1  Rotz
D1  Rucknd
E3  Ruders
B1  Rukers
D1  Ruokesd
C1  Ruspach
D1  Ruspach
E2  Rust
E2  Rust
B1  Ruttenstain
B2  S Pangratz
B2  S.Aiten
C3  S.Andre
D1  S.Andre
E2  S.Andre
E1  S.Bernharttal
C2  S.Chatrein
C2  S.Chatrein
A2  S.Dionisi
C2  S.Dionisi
A2  S.Egidij
B2  S.Florian
C3, D3  S.Florian
B3  S.Georg
B1  S.Georgen
E1  S.Georgen
E3  S.gothardt
B3  S.Gothart
E2, E3  S.Hidwig
A2  S.Iacob in der Kopl
A3  S.Iohans
B1  S.Iorg
E2  S.Johans
C3  S.Lamprecht
B3  S.Leonhard
C3  S.Leonhart
D2  S.Lorens
D1  S.Lorentz
D2, C2  S.Lorentz
D1  S.Lãprecht
C2  S.Margareth
B3  S.Margret
D1, E1  S.Margret
E2  S.Margret
D3  S.Margreten
D1  S.Margreth
B1  S.Marten:|berg
D1  S.Marx
A3, B3  S.Michel
C2, C3  S.Michel
E2  S.Nicla
B2  S.Pantaleon
C3  S.Paul
B2  S.Peter
B3, C3  S.Peter
B3  S.Peter
C2  S.Peter
C2  S.Polid
C2  S.Ruprecht
D3  S.Ruprecht
D1  S.Ulrich
A1  S.Veit
A3  S.Veit
D1  S.Veit
D1, D2  S.Veit
C2  S.Wolffgang
B3  S.Wolfgang
C1  S.|Andre
E3  Salabar
B2  Saleberg
C1  Saledorff
D2  Salhe:|nau
B1  Saligstain
A2  Saltzburg
A2  Saltzburg|hofen
E1  Saltzdorff
E1  Samarem
D1  Sanabrun
D2  Saxcenstein
B1, B2  Saxen
C1  Saxend
E2  Scadorf
C2  Scallenburg
E2  Scappring
E2  Scarbar
C2, B2  Sceibs
C2  Schachnsteî
E3  Schacknthorn
E1  Schadmansd.
D2  Schadwein
E3  Schaken
E2  Scharpfe:|neckh
E2, E3  Schatra
C2  Schauchling
C3  Scheflarn
B3  Scheifling
A2, A3  Schellnb
D1  Schenau
D2  Schenau
B1, A1  Schenkafle
A2  Schießell|berg
B2  Schifferek
E2  Schiltern
B1  Schinaw
B2  Schlaming
E2  Schlamîg
A1  Schlegel
B2, A2  Schleishaim
D1, C1  Schmid
A2  Schmiding
E1  Schmolentzi
B1  Schom
C1, C2  Schon:|puhl
B1, C1  Schonau
D1  Schonkirch
A2  Schoring
E2  Schoßarn
D1, C1  Schratntal
C1  Schreintal
B1  Schrems
D1  Schretnb
E2  Schrippen
E2  Schrollen
D1  Schuandorf
E1  Schuplsd.
E2  Schuten
D1  Schuêburg
D2  Schwartsen:|pach
A3  Schwartza
C2, D2  Schwartzen:|bach
B1  Schwartzenau
B1  Schweijkrs
B1, B2  Schwert:|perg
E2  Schãddorf
C1, D1  Schõgraben
D2  Seblstain
C1  Secfelt
A3  Seepach
D1  Segnig
C2, B2  Seisnstain
B2  Seitenstetn
C3  Seka
C3, D3  Seldnhoue
D1, C1  Seltznd
D3  Sembriach
B1  Sibenum
C2  Sichenberg
E2, D2  Sicles
B1  Sifrids
D1  Sifring
D2  Sigerdorff
E3  Siget
D1  Sigharts
B3  Silberberg
B3  Simbentrich
A2  Sintzing
B2  Siring
B1  Sirmling:|stein
C1  Siten|berg
C1  Sitznd
D1  Smening
B3  Sorgen
D2  Sosch
C2  Sost
D2  Spiegelfeld
B2  Spital
D2  Spital
C1  Spitz
B1, C1  Sporsdorff
A1  Sprintzenstain
B3  Stadl
D3  Stadl
C1, D1  Stadlau
B2  Stadlkirchen
B2  Stain
C3, B3  Stain
E2  Stain am An:|ger
C2  Stainach:|kirch
B1  Staine
A1  Stainpach
C2  Stam
B2  Stamach
E2  Stamberg
E1  Stampfen
D2, D3  Stanitz
C1  Stareck
A2  Stareharg
C1  Staren
D1  Stat
D1  Statsehouê
D1  Statz
A2  Stauff
B2  Steig
C1  Stein
D3  Steinitz
B2  Steir
B3  Steirpurg
C1  Steldorf
E3  Stetenberg
D1  Stetu
E1  Stiffenreich
D2  Stiklberg
E1  Stilfelt
D3  Stnbeck
E2  Stob
D1  Stokrau
D1  Strandorff
B3  Strasburg
C1  Streithouen
B2, C2  Strocha
B1  Struden
B2  Strudn
C3  Stubn
C3  Stubn
D3, D2  Stubnb
D1  Stuchat
D3, E3  Studenitz
E2  Sumaren
B2  Sumerfeld
B2, C2  Summerfeld
D1  Sundfelt
B3  Suneckh
C1, D1  Sune|berg
E1  Suspurg
D3  Sutzin
D2, E2  Sygerdorff
D2  Talberg
E1  Taschndorff
E1  Teben
C2  Telling
C2  Terl
D2  Ternberg
D2  Tettendorff
B2  Thaurn
D2  Thurn
C1  Tiernaberg
B3  Tirnstain
E1, D1  Trantmansdorf
C1  Trasinaur
C2  Tratigist
B1  Traunstein
C1  Trin:|stain
C1  Tulbing
C1, D1  Tulln
C2  Turna
B2  Uller
E2  Ulmdorff
D2, E2  Ungersp
E1  Unser frauwen|tal
E3  Valbach
C1  Valkenburg
D1  Valkenstain
B2  Valkestain
D3  Vatsch
B3, C3  Veistritz
C3  Veistritz
D2  Veistritz
D3  Veistritz
D3  Veistritz
D3, C3  Veitstriß
D3  Velbach
A1, A2  Veldkirchen
C3  Veldsperg
E1, D1  Veldsperg
C1  Velkenstaî
C2  Veytsch
C2  Vichouê
E2  Vidisch
D1  Vienna
D1  Vindend
D2  Vischa
C3, C2  Vischentz
D1, E1  Visthamind
C2  Vnser fraw:|pirn
C3  Voitsberg
A2  Voklnpruck
B3  Volkhemarckht
C2  Vorderberg
D3  Vordersperg
D1  Vrichsk
B3  Vriesach
C1  Wagra
A3, B3  Wagram
D1  Wagram
B2  Waidhofen
B1  Waidhouen
D1, D2  Waidlings
D2  Waikersd
D1  Wainberg
D1  Walckerskirck
D2  Waldet
B1, C1  Waldhausê
A1  Waldmuhl
D2, C2  Waldt
B1  Waldt:|stain
C1  Walpersd
B2  Walsee
A2  Walteren
E2  Waltersd
D2  Waltersdorf
C2, D2  Wang
E3  Waram
B1  Wardberg
D1  Waring
B2  Wartberg
B2, A2  Wartperg
A2  Wartêfels
C2  Wasen
D3  Wasen
C2  Wattenstein
A2  Watzenkirchen
D1  Watzmasd
A1  Waxenburg
C1, C2  Waßeburg
C3  Waßerburg
C1  Weickersd
E2  Weiden
A2  Weidenholtz
B1, C1  Weijen
D1  Weikersd
D1  Weinhus
B1  Weinperg
E3  Weinperg
D1  Weinstaig
C1  Weisen:|kirch
B2  Weisenberg
B3, C3  Weiseneck
C3  Weisenkirch
B1  Weisn:|pach
A1  Weisnpach
B2  Weistrach
C1  Weitneck
B1  Weitra
D3  Weitz
C1  Weißnk
B2  Welfering
E3, E2  Wellndorf
A2  Weltz
B3  Weltz
A2, B2  Werffen
D2, D3  Werneck
A2  Wesenpach
C1  Wesn:|dorff
D3  Wetterfeld
B1  Wettrfeld
B2  Weyr
C1  Widerfelt
E2  Wiener:|herberg
B3  Wienig
E3  Wikabar
E3  Wilden
A2  Wildenstain
C3  Wildhaus
A2  Wildneck
D3  Wildorn
C2  Wilhalmspur
A2  Wilhering
A1, B1  Wiltberg
C1  Wiltberg
B1  Windhag
B1, C1  Windisch:|steig.
B2  Windischgasn
C3, B3  Windischgratz
E2, D2  Windnaßing
A2  Wintering
E2  Winthen
D1  Wirnitz
A2  Wirting
C2  Wiselberg
E2  Wiselburg
D2  Wismad
E1  Witzldorf
D1  Wolbnd
B1  Wolffpach
E1  Wolfndorff
D1  Wolfpas:|sing
A2  Wolfsek
C3  Wolfsperg
C1  Wolfstain
E1  Wolfstal
B2  Wolkedorf
D1  Wolkesd
E1  Wottnburg
D1  Wunkelhag
D1  Wunlsdorff
D3  Wurmberg
C1  Zacking
E3  Zalasaw
B1  Zebing
D1, C1  Zeismur
B1  Zel
C2  Zelltal
E2  Zemendorff
E1  Zhamen
A2  Zieghaim
A1  Zobel
E3  Zum Suntag
E1  Zurndorff
A1  Zwetel
E2  Zûwolff

Degrees

Quadrant Text
A1  32
A3  32
B1  33
B3  33
C1  34
C3  34
D1  35
D3  35
E1  36
E3  36
A3  46
E3  46
A2  48 47
E2  48 47
A1  49
E1  49

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
C3  Albm.
B2, A2  Appenaw
C1, B1  AVSTRIA|INFERIOR
A2  BAVA:|RIAE|CON:|FINIA.
C2  Belltal.
B2  Betzen.
C1  Beugzeit.
D3  Blaitz.
B1  BOHEMI:|AE PARS.
C2  Bollich.
E1  Bosing
C2  Buchperg.
B2, C2  Buechaw.
B3  Buechleuten.
D2  Buttenaw.
C3  CARNITIA.
C2  Christental.
D3  CILIAE PARS.
D3, C3  Der Radl.
B3  Der Thaurn.
C3, C2  Deubsperg.
E1  Deuvtal
D1  Ebersperger|wald.
C2  Edlaphusz.
C2  Eisenartzt.
B2, C2  Enns tall.
A3, B3  EPISCOP. SALTSBVRGIESIS.
C2  Esterberg.
B2  Etscherperg.
C2  Frankenfeltz
B1  Freistetter Waldt
C3  Frijlander.
B2  Gastental.
E1  Gauners|pach
C3  Gleijnalbm.
D2, E2  Gunstal.
D2  Hamfeldt.
D2, D3  Hart:|perg.
D1  Hochleitn.
E2  HVN:|GA:|RIAE|PARS.
B3  Ibertheuring.
D2, D1  Im grnoss
E3  Im Salat.
C3  Inndering.
B1  Ipser Wald
B2  Ipser|veld.
B1  Kam.
A2  Keispel
D2  Khamperg.
A3  Krumler|thurn.
E1  Kruterfeld.
D2  Kueberg.
B2, A2  Kueleijten
B1  Kunigwiser|Waldt
C2, B2  Lamertal.
C2  Leadtgistal.
C1, B1  Liechtntall
E1  Marckhfeld.
B2  Matnitz.
B2  Menndling.
B3  Metdnitz.
B2, B3  Muerpoden.
C1  Mustnitz.
E2, D2  Peilstein.
C3  Pundschuch
C3  Rachaim.
B2  Rachsteter thaurn
D1, C1  Rauhennaiss.
E3  Rauhêwart.
B2  Rormochaw.
C3  Scha:mberger
D2  Schneperg.
D3  Schoeikl.
D2  Semering.
C2  Siedm.
D2, C2  Silua|Viennen:|sis
B1  Specken.
C1  Spies.
D2  Stam:|feld
D1  Steinpach.
D3  STIRIA|INFE:|RIOR.
C2  STIRIA|SVPERIOR.
B1  Streitwisen
C2, D2  Tannperg.
C2  Thiernfeucht.
C2  Tragos.
B2  Unser|frawenstein.
B1  Uspertal.
D2, C2  Veitschtal.
C2  Weissenburg.
E3  Windischpuchl.
C1  Wochaw.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
D2, D1  Antzespach fl.
B1  Bidenpach fl.
C3  Brentz fl.
C2  Buelach fl.
D2  Buesting fl.
C1, D1  Bulka flu.
D2  Butten flu
C1, C2  Danubius fl.
A1  Danubius flu.
E1  Danubius flu.
B1  Daxen flu.
D2, C2  Draisn flu.
A2  Draun fluuius
C3  Dravus flu.
B2  Ens Oenus flu.
C2  Erla fluvius
E3  Feistritz flu
B3  Gorschitz fl.
E2  Guns flu.
A1  Haselpach flu.
E2, D2  Kaltengang glu.
C1  Kam fl.
D3  Kamach flu.
A1  Klein Muchel|flu.
C1  Krems fl.
E3  Lauffnitz flu.
B1  Lauiate flu.
C3  Lavandt flu.
B1  Laûsitz flu.
C2, D2  Leisch fl.
D2, E2  Leyta flu.
C1, B1  Lutzelkam flu.
D1  Maiß flu.
E1  Marck flu.
D1, C1  Mida fl.
B3  Muer flu.
D3  Muer flu.
C2, D2  Muertz flu.
B2, C2  Palten fl.
B1  Poschê flu.
E2  Rab fl.
E2  Rab flu.
E2  Rabnitz flu.
B1  Reichenpach flu.
D1  Ruspach fl.
A2  Saltza flu.
A2  Saltza flu.
D2, E2  Schwartza fl.
D2  Schwartza fl.
D1  Schwechat fl.
C2  Sens flu.
A2  Stainpach flu.
B2  Steir flu.
C2  Stubming fl.
B2  Taurach flu.
C1  Teffer flu.
D1  Teya fluvius
B1  Theija flu.
B1  Thuring fl.
A1  Torl flu.
E3  Tra flu.
D3, E3  Tra olim Drauus fluuius
C2  Tragist fl.
C1, C2  Tulln fl.
B2  Urlpach flu.
B1  Velda flu.
D1  Vischa fl.
A2  Vockla flu.
B2  Ybs flu.
D1  Zeia flu.

Cartouches

Quadrant Text
A1  AVSTRIAE|DESCRIP.|per|Wolfgangum|LAZIVM. [A depiction of Austria by Wolfgang Lazius.]

Orientations

Quadrant Text
C3  MERIDIES.
A2  OCCIDENS.
E2  ORIENS.
C1  SEPTENTRIO.

Lakes

Quadrant Text
B2, A2  Alten see
B2  Außee
A2  Fußl see
B2  Geßerin|see
A2  Gmunder see
B2  Halstatter|see
A2  Hindersee
C3  Judenburger see
E2  Newsidler|see.
A2, B2  S.Wolffgang see
A2  Ur see

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.